Et presentem als millors Instal·ladors Elèctrics a Barcelona

Et presentem als millors Instal·ladors Elèctrics a Barcelona

Et presentem als millors Instal·ladors Elèctrics a Barcelona

Els millors instal·ladors elèctrics a Barcelona

D’acord al que estableix la normativa vigent al país, els instal·ladors elèctrics a Barcelona tenen la responsabilitat directa de les instal·lacions que realitzen i per les quals han estat contractats, bé si és de manera independent o en representació d’una companyia elèctrica. La tasca de realitzar treballs d’electricitat ha de ser executada per un professional capacitat o tècnic que compti amb l’autorització de la SEC (superintendencia d’electricitat i combustible).

Certificació de l’instal·lador elèctric a Barcelona
El instal·lador elèctric a Barcelona ha d’acreditar que la llicència que posseeix correspongui al tipus d’activitat per al qual van ser requerits els seus serveis professionals amb excepció de la llicència classe “A” (que acredita que l’instal·lador electricista pot fer instal·lacions d’alta i baixa tensió, sense límit de potència elèctrica instal·lada), la resta de les llicències acreditades en la capacitació (B, C i d) només s’autoritzen per a realitzar instal·lacions en baixa tensió, amb límit de potència integrada i el tipus d’instal·lació segons amb el que estableix.

Si les connexions que no compleixin amb els estàndards vigents, es troba subjecte a sancions per la SEC, les quals poden anar des d’una multa fins amonestacions i també implicar suspensió de la llicència de forma temporal o permanent, segons sigui la situació. En cas de falles o accidents a les instal·lacions fetes pel tècnic, en ser executats per un professional que compti amb l’autorització per la SEC, aquests tenen garantia en cas contrari que l’instal·lador no compleixi encertadament amb el treball sol·licitat i també d’acord a les normatives vigents, tant el client que sol·licito el servei com la SEC, poden supervisar la seva tasca i fer complir les garanties civils legals o penals.

A més de complir amb tots els estàndards tècnics abans esmentats, l’electricista ha de tenir responsabilitats laborals que no apareixen escrites, però que formen part de l’estructura general de la persona que executa aquest tipus de tasques, si bé, ha de comptar amb atributs de formació, adquirits en el nucli familiar com també en la seva respectiva casa d’estudis. Aquestes qualitats són la disciplina, honestedat, puntualitat i molt bona disposició per efectuar tasques assignades, ja sigui de manera individual o empleat per una comercialitzadora d’energia elèctrica.

Una altra de les responsabilitats que no apareixen escrites, però de summa importància per a la capacitació d’un bon professional com els instal·ladors elèctrics a Barcelona és la necessitat d’estar permanent actualitzant els seus coneixements pràctics i teòrics per mantenir-se al dia en els avenços més recents i noves tecnologies. Aquesta és la principal forma de comptar amb les condicions òptimes per realitzar la professió, ja que el no buscar noves opcions i tècniques de capacitació laboral, implica quedar en desavantatge enfront dels que estan en constant desenvolupament tècnic i en la recerca de nous coneixements.

Amb una formació constant, estaran més ben preparats per afrontar qualsevol tipus de dificultat i prendre millors decisions mentre fan la seva feina i ofereixen un servei d’alta qualitat als usuaris.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)Call Now Button
× Whatsapp