Pous i desembussos

About This Project

Pous i Desembussos Urgents 24 hores

Especialistes en Desembussos Urgents 24 hores a Barcelona. Buidat de fossa sèptica, buidat de pou. Tot tipus de desembussos i desatrancos urgents.

Inspecció amb càmera de TV per a neteja de canonades i pous.

Pots contractar el manteniment i neteja de les canonades de casa teva o comunitat.

Pous Desatascos- Desatapeïments – Inundacions – Fosses Sèptiques Connexions – Canonades – Dipòsits – Pous

Desatapeïments i Desembussos Urgents 24 hores a Barcelona

Realitzem altres serveis de Electricistes, Lampistes, Vidrier, Cerrallers, Pous i Desembusos, Paletes, Climatizació.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)
Call Now Button
× Whatsapp