Electricistes d’Urgències a Barcelona

Electricistes d'Urgències a Barcelona

Electricistes d’Urgències a Barcelona

Electricistes d’Urgències a Barcelona.

El electricista és el professional que s’encarrega de realitzar instal·lacions, reparació i manteniment de sistemes elèctrics, taulers, breaker, plantes elèctriques, arreglar endolls entre d’altres, la persona que es dedica a aquest ofici se li denomina tècnic electricista, existeixen diferents tipus d’especialitats en aquesta àrea, segons el treball que es vagi a realitzar, ja que aquesta té nivells de riscos, algunes d’aquesta són especialista en enllumenat públic, reparacions elèctriques en electrodomèstics, instal·lació i manteniment de sistemes d’alta tensió, instal·lacions de locals i residència i Electricistes d’Urgències a Barcelona.

Funcions dels Electricistes d’Urgències a Barcelona

Com hem dit anterior ment els electricistes es encarregues de realitzar una sèrie d’activitats inherent a l’electricitat, seguint totes les normatives exigides per ell codi nacional elèctric conegut com a codi de NEC, alguna de les activitats més resaltantes són:

 1. Arreglar endolls i preses corrents.
 2. Instal·lacions de centres de càrrega.
 3. Treballs amb, arrencadors i limitadors elèctrics.
 4. Instal·lació i manteniment de línies alta tensió.
 5. Panells elèctrics industrials.
 6. Subministrament i instal·lació de taulers i breaker.
 7. Instal·lació de variadors de freqüència.
 8. Electrovàlvules, limitadors de freqüència.
 9. Connexió en estrelles i delta de transformadors.
 10. Adequació i instal·lació de canonades per a instal·lacions elèctriques.
 11. Reparació de motors elèctrics trifàsics i monofàsics i el seu respectiu manteniment.
 12. Treballs de Electricistes d’Urgències a Barcelona 24 hores.
 13. Alguns treballs d’electrònica com automatització, actuadors, sensorials i transductors
 14. Senyals analògics i digitals
 15. Controladors lògics programables.

Eines utilitzades pels Electricistes d’Urgències a Barcelona

Entre alguns dels elements de treball que utilitzen els tècnics Electricistes d’Urgències a Barcelona , tenim:

 1. Alicates: Aquesta eina és utilitzada per tallar, doblegar, subjectar i prémer.
 2. Multímetre: Anomenat tester o multímetre, és un instrument que s’utilitza per a mesurar la intensitat o magnitud de l’activitat elèctrica, capacitat, potencials i corrents.
 3. Tornavís: S’utilitza per estrènyer o afluixar cargols.
 4. Cinta aïllant: També anomenat cinta aïlladora, té propietats aïllants, posseeix un adhesiu de pressió, està elaborada de PVC i és usada per empatar cables elèctrics o aïllar empalmaments, és molt resistent.
 5. Cables: És un dels materials més utilitzats en electricitat, són fils de coure recoberts per un aïllant, és un conductor de corrent.
 6. Pelacables: Serveix per reblar terminals i pelar cables.
 7. Detector de tensió: És conegut com la recerca-pol i verifica la tensió de l’endoll.
 8. Punta de traçar: S’utilitza per puntejar i marcar línies de referència.
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)


Call Now Button